VCI KORUYUCU YAĞLAR

VCI Koruyucu Yağlar

Ayzeoil serisi VCI yağlarında ise temel bir teknoloji farklılığı ile koruyucu kontak inhibitörlerin yanı sıra buharlaşabilen VCI inhibitörleri kullanılmaktadır. Yeni nesil toplam korozyon yönetimi yaklaşımı olan bu prensip ile yağın oluşturacağı film kalınlığından öte, buhar fazında metal malzemenin etrafında konumlanan koruyucu VCI moleküllerinin ekinliği ön plana çıkmaktadır.


Bu koruyucu moleküller öncelikle buhar fazına geçerek serbest metal yüzeyini aramakta, metal yüzey ile temas ettiğinde kondens olarak tek tabaka şeklinde moleküler bir koruyucu film tabakası oluşturmaktadır. Yüzeyde kondens olan bu moleküler film metal yüzeyi ile kompleks bir yapı oluşturarak metalin oksijen ile reaksiyona girmesine veya korozif etkilerden etkilenmesine engel olmaktadır.


Oluşan moleküler filmde meydana gelecek bir bozulma, açılma veya kopma durumunda çevrede gaz fazında bulunan VCI molekülleri iyonik çekim kuvveti ile bölgeye gelerek filmi tekrar oluşturmaktadır. Koruyucu VCI molekülleri gaz fazında olduğundan havanın girebileceği en küçük, dar, kuytu ve köşelere kadar ulaşarak tüm noktalarda etkin bir koruma işlevi sağlayabilmektedir. Yağın tutunamadığı ince köşelerde dahi moleküler yapı oluşabilmekte ve etkin korumasına devam etmektedir.


En yaygın olarak görülen ve yağın yerçekiminden dolayı süzülmesi sonucu parçaları üst kısmında koruyucu filmin açılması ve oksidasyonun başlanması problemine karşın yüksek başarı göstermekte, açılan yağ tabakasını buhar fazındaki inhibitörler yeniden oluşturarak korumaya devam ettirmektedir. Dolayısı ile tüm test sonuçları göstermektedir ki, VCI yağları, günümüzdeki koruyucu yağ teknolojisine kıyasla daha düşük film kalınlığı ile (daha düşük yağ tüketimi) 5 kat daha etkin koruma sağlayabilmektedir